'Op zoek naar Geluk'

- (2016) -

Wat is echt geluk? En hoe gelukkig zijn wij eigenlijk? Het wordt tegenwoordig bijna als een religieuze of spirituele zoektocht naar onszelf gezien. De vraag 'wat is geluk?' staat centraal in dit inspirationele onderzoek. 

Ik ben op zoek gegaan naar verhalen, ideeën en gedachtegangen over ons geluk. Het liefst zag ik dat mensen per toeval naar mij toe zouden komen, om op deze manier echt spontane, mooie en misschien wel gelukkige ontmoetingen tot stand te laten komen.

Hiervoor heb ik het 'Het Groene Boekje' ontworpen,  een handgeschreven notitieboekje waar aantekening in staan over onder andere mijn persoonlijke onderzoek naar geluk. In het boekje staan verschillende eigen teksten en existentieële vragen tot artikelen, post-its, snelle aantekeningen of krabbels. Het notitieboekje heb ik vervolgens honderd keer gekopieerd en het 'per ongeluk'-expres ergens laten liggen. Zoals in de trein, in een restaurant of cafeé, in de bibliotheek, maar ook juist op nauwkeurig uitgezochte locaties.

Via de website www.opzoeknaargeluk.com (te vinden in het notitieboekje) konden de vinders met mij in contact komen. Ook wordt hier de inmiddels enorme gelaagdheid van dit inspirationele onderzoek inzichtelijk voor de individuele vinders.

Na alle ontmoetingen en gesprekken die inmiddels tot stand zijn gekomen, had ik de wens om dit op een mooie manier af te ronden en de cirkel weer rond te maken. Ik besloot een event te organiseren waar ik alle 'boekjes-vinders' voor zou uitnodigen. "Ik noemde het 'DE UITWISSELING'".

 

Het leuke van deze afrondende samenkomst was, dat alle individuele vinders die met mij in contact waren gekomen nu ook allemaal elkaar konden ontmoeten. Samen zouden we nog één keer over geluk praten, en de gelaagdheid van dit onderzoek blootleggen.

 

Middels dit avontuurlijke en inspirationele onderzoek heb ik de aandacht weten te trekken van meerdere instanties en personen, met wie ik inmiddels aan een vervolg werk. 


- wordt vervolgd! -

Concept en uitvoering  Stefanie Bonte

Met dank aan               Ingrid Schuffelers, Akshaya de Groot en

                                              het GGZe Eindhoven            

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom