'Sociaal Cultureel Waarden Canvas' Social Design research Gemeente Veendam

- Lectoraat 'Image in Context' Hogehanzeschool, University of Applied Sciences (2021 - 2022) -

Vaak voelen professionals werkzaam in het domein van kunst en cultuur wel dat investeren in kunst en cultuur bijdraagt aan het welzijn van mensen die in hun projecten participeren, maar het is lastig dit inzichtelijk te maken. Om maatschappelijk draagvlak te creëren is het noodzakelijk dat we methoden ontwikkelen om deze meerwaarde te articuleren. Dit geldt voor de organisaties zelf, maar ook voor de gemeenten die steeds vaker kunst binnen de domeinen van zorg en welzijn een plek willen geven. Hoe beter de kunst- en cultuursector zichtbaar maakt waar de toegevoegde waarde zit, hoe duidelijker het wordt dat een samenleving hier voldoende in moet investeren. 

Wat is de maatschappelijke impact van culturele interventies en activiteiten? Hoe kunnen we met elkaar - overheden, financiers, kunstenaars, organisatoren, deelnemers -  meer inzicht krijgen in de relatie tussen de artistieke en de sociale meerwaarde van kunst- en cultuurinitiatieven? Welke meetinstrumenten kunnen we gebruiken die een vorm van impact zichtbaar maken die niet via sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethodes als het interview en de enquête aan de oppervlakte komen? Het lectoraat Image in Context van het Kenniscentrum Kunst en Samenleving doet hier al vele jaren onderzoek naar in het noorden van het land met partners uit cultuur, zorg en welzijn. Met kunstenaar-onderzoekers worden beeldende methodes ontwikkeld die een feedback ‘stroom’ op gang brengen waarbij de betrokkenen in co-creatie tot inzichten komen die nieuwe vormen van sociaal artistiek handelen teweeg brengen. Zo wordt ook de autonomie van de participanten aangeraakt waardoor zij zich vrij voelen om te handelen vanuit een nieuw gevonden perspectief. Impact meten wordt dan impact creëren.

Om tot een systematische en herhaalbare aanpak te komen, maken we zowel gebruik van bestaande  generatieve Social Design methodes en benaderingen vanuit TU Delft 4 als van de artistiek wetenschappelijke methodes die eerder zijn ontwikkeld vanuit het lectoraat Image in Context.

Nu eens geen lange vergaderingen aan vergadertafels waaraan een grote groep mensen op vaste plekken met vastomlijnde rollen aanschuift. Geen vaste patronen en dezelfde mensen die steevast het woord nemen, waar anderen in gedachten afdwalen en hun mond houden.

Deze ‘emergente’ ofwel ontstaansgerichte aanpak laat ruimte voor nieuwe beweging en het platform blijft hierdoor altijd open en zichtbaar 

 

Principes bij de werkwijze

  1. De kracht van het beeld brengt mensen in beweging.

  2. Enkel vanuit het spel kan het nieuwe zich aandienen.

  3. Het spel wakkert autonomie van de mensen aan. 

  4. De kracht van het collectief ontstaat door de inbreng van de deelnemers.

  5. De begeleider werkt mens- en collectief gericht (en niet organisatiegericht): iedereen doet ertoe en heeft een gelijke stem.

  6. De begeleider is aanwezig vanuit een open houding, heeft vertrouwen in de mensen en beweegt/handelt mee in hun tempo en belang.

  7. Meet them where they are”: de begeleider staat naast de mensen in het moment van hun ontwikkeling en trekt niet zelf conclusies maar laat dat aan de mensen zelf over.

  8. De begeleider houdt voeling met het krachtenveld en met de mogelijkheden die er ontstaan, zorgt dat alles wat een constructieve houding in de weg staat wordt geventileerd.

  9. De begeleider stimuleert de mensen om ‘agency’ te nemen, als individu en als groep, is zich bewust dat hij/zij zelf ook deel uitmaakt van de setting en stapt waar nodig naar voren of terug.

  10. Er is een gesprek in de ruimte dat alleen deze mensen op dit moment kunnen hebben. Zorg dat je het vindt.

Client               Woestijnis, Belgium
Execution        Stefanie Bonte 

Thanks            Stephanie Dehennin                                              

 

164630-lets-get-fysica-scheire-en-de-schepping-is-terug-1333989.jpeg
2560px-Play4_2021.svg.png
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
press to zoom
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
press to zoom
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
press to zoom
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
press to zoom
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
press to zoom
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
press to zoom
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
press to zoom
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
press to zoom
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
Diorama for tv by frances glessner lee, miniature, Lieven Scheire, Scheire en de Schepping, Stefanie
press to zoom